Sunshine Diz0n, Sinira Ang Katahimikan Ukol sa Mga Akusasyon ng Dating Kasambahay

Sinag0t ng Kapus0 actress ang isang netizen na kinwesty0n ang kanilang panig uk0l sa bag0ng kontr0bersiya na kinahaharap nito at ng kanyang asawa laban sa kanilang dating kasambahay.

Photo source: Facebook/Sunshin3 Diz0n

Koment0 ng Kapus0 actress

Sag0t nito sa isang netizen na nagsabing bayaran nila ang benefits ng kanilang kasambahay, sinabi nito na settled na ang isyu.

Paglilinaw nito,

“Ang pagkakamali namin ay umasa kami na maay0s ang usapan namin na quarterly babayarin naman sakanya yung SSS na dapat kami na gumawa, we wanted for her to file as an individual para nga sana malaki makuha nya na benefits.”

Mensahe Sa Dating Kasambahay

Pinili nitong maging tahimik uk0l sa isyu dahil aniya pinipili lang ng tao kung ano ang gust0 nila marinig. Mahihirapan din uman0 sya na humanap ng trabah0 kung sasagutin pa nito ang mga akusasy0n ng dating kasambahay.

Dagdag nito,

“I just wish her well at makakita sya ng maay0s na mapasukan. Tahimik at mapayapa na din kami na wala na po siya dito sa amin.”

Screenshot from fashionpulis.com
Source: Instagram

Reklam0

Kamakailan ay lumapit sa himpilan ng Raffy Tulfo In Acti0n ang dating kasambahay ni Sunshine Diz0n.

Reklam0 ni Anabel Agull0,, hindi umano hinuhulugan ng am0 ang kanyang SSS benefits at Philhealth. Mangyaring nagkasiraan ng papel ang mag-am0 nang hindi makabalik ang ginang sa kanyang trabah0 matap0s ang day off nito buns0d ng trangkas0. Ang pag-aakalang inabisuhan ng kanyang anak ang am0 nito na asawa ni Diz0n na si Tim0thy Tan at hindi agad na pagsag0t ng mga tawag ng amo ay inamin nito bilang kakulangan nito.

Utang

Dahil sa impormasy0n ng mga kapwa kasambay, tuluyan nang di na bumalik ang ginang sa bahay ng mga am0. Ganunpaman ay bumalik ito upang kuhain ang mga naiwang gamit kasama ng kanyang anak. Ngunit dahil sa may nakabinhin pa itong utang na 3,300 pes0s sa am0, hindi naging madali ang proses0ng pinagdaanan nito. Buns0d nito ay lumapit ito sa Raffy Tulf0 In Acti0n upang makahingi ng tul0ng ay ireklam0 ang hindi paghuhul0g sa kanyang SSS at Philhe4lth.

Sa kooperasy0n ni Tan, napagkasund4n na i-settle ang isyu sa barangay. Napangarala naman ni Raffy si Anabel dahil sa naging lapses nito sa responsibilidad sa kanyang mga am0.

Opiny0n ng Netizens

H4ti naman ang opiny0n ng mga netiz3n uk0l sa isyu. Inul4n ng batik0s ang kasambah4y dahil sa ginaw4nitong iregularid4d sa kany4ng responsibilid4d sa kany4ng mga am0. Ganunpam4n, may mga taong naiintindih4n din ang p4nig nito at ng am0. Ayon sa isang netizen, kailang4n ay pumagitn4 lam4ng ang mga ito dahil hindi nila al4m ang tun4y na istory4 mula sa dalaw4ng partid0.

SOURCE: Facebook

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *